Euskadiko zahartze aktiboaren indizea, 37,3koa, Europako eta Estatuko batez bestekoaren gainetik dago, 35,7ko eta 25,7ko puntuazioarekin, hurrenez hurren. Euskal Autonomia Erkidegoa hamaikagarren postuan dago, Europar Batasuneko 28 herrialdeekin alderatuta.


Active Ageing Index programak biztanleriaren zahartze aktiboa neurtzen du; hau da, pertsonen bizi-kalitatea hobetzen lagun dezaketen osasun-, parte-hartze- eta segurtasun-aukerak zabaltzen ari dira.

Iñigo Urkullu lehendakariak Uruguaiko Astur Fundazioak antolatutako mintegi birtual batean jakitera eman dituen 2020ko datuen arabera, Euskadi zahartze aktiboko ranking baten hamaikagarren postuan dago, eta Europar Batasuneko 28 herrialdek parte hartzen dute bertan.

Euskal Autonomia Erkidegoak 37,3ko balioa du, Europako batez bestekoa (35,7) baino handiagoa, eta baita Espainiako Estatuak ere (25,7). Urkulluren esanetan, Euskadi "zahartze aktiborako gaitasuna eta ingurune bideratzailea atalean" nabarmentzen da, "Guztietan puntuaziorik altuena lortu baitu".

Atal honetan sei adierazle sartzen dira: bizi-itxaropen orokorra, bizi-itxaropena osasunarekin, buru-ongizatea, teknologia berrien erabilera, gizarte-lotura eta hezkuntza-maila. Euskadik Europako gainerako herrialdeekin alderatuta balio handiena lortu du domeinu horretan (73,1), eta hamar puntu baino gehiagotan gainditu ditu Espainiako Estatua (59,7) eta EB-28ko batez bestekoa (57,5).

Zahartze aktiboa
Urkulluren esanetan, adierazle horiek aztertuta, "Euskadin pertsonek bizitza osasungarriak, independenteak eta seguruak izatea ahalbidetzen duten parametroak daudela ondoriozta daiteke; hau da, zahartze benetan aktiboa".

Lehendakariak zehaztu duenez, "Europako herrialdeen ibi balioak lortzeko erabilitako datuak 2018ko indizearen kalkuluarekin bat datoz, eta, beraz, inkestek datuak aurretik jaso zituzten".

Halaber, zehaztu duenez, "Kalkulua egiteko erabilitako 22 adierazleetatik 12 Euskadiko 55 urtetik gorako pertsonen bizi-baldintzen inkestatik datoz, 2020tik aurrera"; beraz, "Adierazleen balioa aldatu egin daiteke, jarduera arruntari eragiten dion Covid-19k eragindako osasun-alertari lotutako egoera anomaloaren ondorioz".

"2014ko eta 2020ko indizeen arteko alderaketak erakusten du zahartze Aktiboaren Indizeak gora egin duela sei urteko aldi honetan", adierazi du, eta gaineratu du, gizarteko parte-hartzean izan ezik, "Arlo guztietan izan direla igoerak, besteak beste, zahartze aktiborako gaitasuna eta ingurune bideratzailea".

Urkulluren arabera, "Joera positibo horren arrazoia da IKTak gehiago erabiltzen direla, buru-ongizatea, ezintasunik gabeko bizi-itxaropena, ariketa fisikoa, eta 55 eta 64 urte bitarteko pertsonek lan-merkatuan gehiago parte hartzen dutela".

Urkulluren hitzetan, Euskadik "adinekoei bizitza aktiboa, osasuntsua eta osoa bermatzen jarraitzeko konpromisoa du, zahartze aktiboari bultzada estrategikoa emanez eta autonomia pertsonala, parte-hartze soziala eta adinekoen bizitza osoa eta osasuntsua sustatuz".

Iturria: Deia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter